Det færdigbyggede p-hus på RH Viborg, februar 2013
(Foto: Hospitalsenhed Midt)


Bare ti måneder efter første spadestik kan regions-rådsformand Bent Hansen indvie det nye p-hus ved Regionshospitalet Viborg. Det nye p-hus med knap 700 pladser løser bilisternes udfordringer med parkering ved hospitalet. Samtidig er indvielsen af p-huset indledningen til en omfattende ud- og ombygning af hospitalet i Viborg.

18-02-2013

Hospitalsenhed Midt inviterer pressen til at deltage, når regions-rådsformand Bent Hansen i egen bil kører snoren over til det nyopførte p-hus torsdag den 21. februar kl. 14.00-15.00 på Heibergs Allé 4 i Viborg. 

- Vi ser frem til at indvie det nye p-hus, som er et vigtigt skridt frem mod opførelsen det nye akutcenter, der skal modtage akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner.

Med indvielsen af p-huset er vi endnu et skridt nærmere de optimale fysiske rammer for et fuldt udbygget akuthospital. Samtidig imødekommer vi de meget påtrængende behov for flere p-pladser til medarbejderne, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Hospitalsenhed Midt har opført p-huset på 18.700 m2 til hospitalets patienter, besøgende og medarbejdere. Det rummer 672 nye p-pladser og er forbundet til hospitalet med en overdækket gangbro. Det ligger på vestsiden af hospitalet mod banegården og er opført, hvor der tidligere har været almindelige p-pladser og holdepladser til busser.

Det er, som i resten af Viborg, gratis at parkere i p-huset for patienter, besøgende og medarbejdere, som kan parkere uden tidsbegrænsning. P-huset er tilgængeligt for parkering umiddelbart efter indvielsens afslutning torsdag kl. 15.

Det nye p-hus har kostet 54 mio. kroner at opføre og er en af de første faser i udbygningen af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner. Byggeriet er finansieret af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond.Visualisering af p-huset i dagslys (illustration: Årstiderne Arkitekter)


Fakta om det nye p-hus

  • rummer 672 nye parkeringspladser for patienter, besøgende og medarbejdere helt tæt på Regionshospitalet Viborgarealet er på 18.700 m2 fordelt på 10 dæk
  • opført på 10 måneder mellem april 2012 og februar 2013. Første spadestik ved Regionsformand Bent Hansen 21. april, 2012
  • opførelsen koster 54 mio. kroner – og er en af de første faser i udbygningen af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner
  • finansieres af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond
  • bygherre: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
  • bygherrerådgiver: Arkitema Architects K/S og Moe & Brødsgaard A/S
  • totalentreprenører: 5E Byg A/S
  • arkitekt: Årstiderne Arkitekter
  • ingeniør: COWI
  • læs mere på http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/


Tid og sted
Torsdag den 21. februar kl. 14.00-15.00, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg.

Efterfølgende forfriskning i lokale 21-22, etage 3 ved forhallen på Regionshospitalet Viborg. Skilte vil vise vej til indgangen.


Yderligere oplysninger

Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland, 7841 0040 / 2146 9807
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 7844 1002 / 4031 3230
Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, 7844 1501 / 2172 6969


Supplerende oplysninger

Kommunikationsmedarbejder Peter Hoffmann, 7844 1120 / 2328 2854Situationsplan for p-hus - set ovenfra (Illustration: Årstiderne Arkitekter)