Fredag eftermiddag tog regionsrådsformand Bent Hansen det første spadestik til byggeriet af det nye p-hus i Viborg. Byggeriet skal stå færdigt til februar 2013. 

20-04-2012

På en blæsende fredag eftermiddag stak Bent Hansen spaden i jorden og satte officielt gang i byggeriet af det nye p-hus for patienter og besøgende.Regionsrådsformand Bent Hansen (S) stikker spaden i jorden og markerer byggestart for det nye p-hus i Viborg

- Det er mig en glæde, at vi nu endelig er i gang med det længe ønskede byggeri, efter mange planer og forhandlinger. Markeringen i dag er en del af strukturomlægningen, som betyder flere patienter på større akuthospitaler med flere medarbejdere. Det vil give flere besøgende og derfor skabe et behov for nye parkeringspladser, sagde Bent Hansen.

Planlægningen af p-huset er sket i tæt samarbejde med Viborg Kommune, da det bl.a. kræver lidt omlægning af infrastrukturen omkring hospitalet.

- Med det nye p-hus, og siden med blandt andet det nye, store akutcenter, får vi nye faciliteter i Viborg, som ligger tæt på alting. Jeg glæder mig til at markere indvielsen til p-huset om et lille år, og se, hvordan man kan gå tørskoet via en overdækket gangbro over til hospitalet. Og jeg er glad for, at vi er i sikre hænder. For vi har set, at når der bygges i Viborg er der styr på byggeriet, på pengene og på tidsplanen.

Bent Hansen ønskede byggeriet held og lykke og overlod ordet til hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, som på vegne af hospitalsledelsen takkede alle de involverede parter.

- Rækkefølgen i byggeriet er rigtig, fordi vi begynder med at sikre parkeringspladser, inden det store byggeri af akutcentret til godt en halv milliard kroner sættes i gang om et års tid, sagde hospitalsdirektøren.

Firmaet 5E Byg A/S fra Odense, der har stor erfaring med byggeri af parkeringshuse, skal som totalentreprenør lede og organisere byggeopgaven. Det sker i samarbejde med bl.a. Årstiderne Arkitekter og COWI. Per Jørgensen, der er direktør for 5E Byg sluttede markeringen af byggestarten af med at takke for at være med i licitationen.

Hospitalsenhed Midt opfører p-huset på 18.700 m2, som skal rumme 672 nye p-pladser, og forventes at stå færdigt for patienter og besøgende til februar 2013.

Der er afsat 60 mio. kroner til byggeri af nyt p-hus fra den pengepulje på i alt 1,15 mia. kroner, der er bevilget til om- og udbygning af Regionshospitalet Viborg frem mod 2018. Hovedparten af midlerne kommer fra regeringens kvalitetsfond. Den resterende del finansieres af Region Midtjylland.

P-huset skal ligge på vestsiden af hospitalet mod banegården. Det skal bygges, hvor der tidligere har været almindelige p-pladser og holdepladser til busser, og det bliver forbundet til hospitalet med en overdækket gangbro.Visualisering af p-huset i natbelysning (Illustration: Årstiderne Arkitekter)

P-huset skal ligge på vestsiden af hospitalet mod banegården. Det skal bygges, hvor der tidligere har været almindelige p-pladser og holdepladser til busser, og det bliver forbundet til hospitalet med en overdækket gangbro.

Det nye p-hus koster 60 mio. kroner og er en af de første faser i udbygningen af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner. Byggeriet finansieres af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond.

Fakta om det nye p-hus 

 • rummer 672 nye parkeringspladser for patienter og besøgende helt tæt på Regionshospitalet Viborg
 • arealet bliver på 18.700 m2
 • forventes klar til brug i februar 2013
 • opførelsen koster 60 mio. kroner – og er en af de første faser i udbygningen af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner
 • finansieres af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond
 • bygherre: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
 • bygherrerådgiver: Arkitema Architects K/S og Moe & Brødsgaard A/S
 • totalentreprenører: 5E Byg A/S
 • arkitekt: Årstiderne Arkitekter
 • ingeniør: COWI
 • betonelementer: Betonelement

Yderligere oplysninger
Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland, 7841 0040 / 2146 9807
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 7844 1002 / 4031 3230
Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, 7844 1501 / 2172 6969

Supplerende oplysninger
Kommunikationsmedarbejder Simon Olling Rebsdorf, 7844 1121 / 5183 6012

Nedenstående foto og illustrationer af p-huset kan frit benyttes af pressen mod kreditering.

Hent presseinvitationen som pdf.