Regionsrådsformand Bent Hansen tog tirsdag første spadestik til modernisering og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade for i alt 101 mio. kr.

09-04-2013

Det tunge maskineri var kommet regionsrådsformand Bent Hansen lidt i forkøbet, men med hans stik med spaden fik han officielt sat ud- og ombygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i gang.


Regionsrådsformand Bent Hansen satte tirsdag igen spaden i jorden for at indlede et byggeprojekt ved RH Viborg.

Regionsrådsformand Bent Hansen blev budt velkommen af projektdirektør Jens Anton Dalgaard, der tilbage i 1986 var med til at ombygge stedet, så funktionen og patienterne kunne flytte fra utidssvarende rammer i Hald Ege og ind til Viborg. Og nu 27 år senere er der igen behov for at forny lokaliteterne til de rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

- Det er en hårdt belastet patientgruppe, der har brug for at få langt bedre rammer, end der er i dag. Der sker hele tiden noget inden for behandling og genoptræning, og det her er et eksempel på, at der er politisk vilje til at gøre noget, sagde Bent Hansen, der også roste inddragelsen af netop repræsentanter for para- og tetraplegikerne i forhold til indretning mv.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (tidl. Paraplegifunktionen) har til opgave at sikre behandling og genoptræning af patienter, der er lammet i ben og/eller arme på grund af skader på rygmarven.


Patientforeningen RYK var også mødt op til første spadestik med næstformand Torben Holm, der på billedet ses i kørestol.

Disse patienters egen forening, RYK - Rygmarvsskadede i Danmark, var også mødt op til første spadestik med næstformand Torben Holm, der selv tilbage i 1991 var indlagt i Viborg i et halvt år.

- Rammerne betyder kolossalt. Når man bliver indlagt her, er man jo et sted, hvor man skal lære alting forfra og starte et nyt liv. Patienterne indretter sig i de rammer, der er, og alle, der har været indlagt her i Viborg eller i Hornbæk (det østdanske center, red.), vil tænke tilbage på stedet som starten på det nye liv og sandsynligvis med gode erindringer. Men det bliver godt med nye faciliteter, og jeg er sikker på, det vil give bedre forløb, forklarede Torben Holm fra patientforeningen RYK.


Visualisering af indgangspartiet til Vestdansk Center for Rygmarvsskade som det kommer til at se ud om ca. et år. (ARKITEMA Architects og Moe & Brødsgaard)

Når det ud- og ombyggede Vestdansk Center for Rygmarvsskade står færdigt i foråret 2014, vil der være plads til 35 patienter mod 26 i dag. Der bliver enestuer med eget bad og toilet, hvor de fleste patienter tidligere måtte dele. Der bliver nye genoptræningsfaciliteter bl.a. med varmtvandsbassin i forskellige niveauer. Herudover bliver der café med søudsigt, nyt ambulatorium og plads til en højt specialiseret forskningsenhed.

- Nu udvider vi i Viborg efter et intensivt forløb om, hvorvidt den rigtige placering var i Aarhus eller i Viborg. Jeg er sikker på, det bliver en succes. Der bliver et tæt samarbejde mellem Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Aarhus Universitetshospital og Hammel Neurocenter – og den faglighed sikrer, at patienterne får de bedst mulige forløb, sagde Bent Hansen og understregede, at udbygningen af VCR er et af eksemplerne på, at Region Midtjylland vil noget med hospitalet i Viborg.

Moderniseringen og udbygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade koster 101 mio. kroner og er et af flere ud- og ombygningsprojekter på Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner – finansieret af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond.

Læs mere på kvalitetsfondsbyggeriets hjemmeside.