Politikerne i Region Midtjylland har i dag godkendt et forslag til p-hus ved Regionshospitalet Viborg. Det kommende p-hus rummer knap 700 nye p-pladser. P-huset er en del af kvalitetsfondsbyggerierne, som staten yder finansiering til.

14-12-2011

Læs pressemeddelelsen (pdf)


Illustration: Årstiderne Arkitekter

Politikernes beslutning betyder, at byggeriet af det nye p-hus i Viborg begynder, så snart frosten er væk.

P-huset skal ligge på vestsiden af hospitalet mod banegården. Det skal bygges, hvor der i dag er almindelige p-pladser og holdepladser til busser, og det skal forbindes til hospitalet med en overdækket gangbro.

- Det er glædeligt, at politikerne har nikket til vores forslag. Det er vigtigt for at komme i gang med byggeriet, så p-huset er klar, inden vi skal bygge akutcentret, der koster lidt parkeringspladser. Vi har brug for nogle ordentlige parkeringsmuligheder for vores patienter og pårørende, og det får vi med det kommende p-hus, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, der er formand for det byggeudvalg, der på hospitalet leder de næste års om- og udbygninger af Regionshospitalet Viborg.

Planlægningen af p-huset er sket i tæt samarbejde med Viborg Kommune, da det bl.a. kræver lidt omlægning af infrastrukturen omkring hospitalet.

Firmaet 5E Byg A/S fra Odense, der har stor erfaring med byggeri af parkeringshuse, skal lede og organisere byggeopgaven. Det sker i samarbejde med bl.a. Årstiderne Arkitekter og COWI.

Der er afsat 60 mio. kroner til byggeri af nyt p-hus fra den pengepulje på i alt 1,15 mia. kroner, der bevilges til om- og udbygning af Regionshospitalet Viborg frem mod 2018. Hovedparten af midlerne kommer fra regeringens kvalitetsfond. Den resterende del finansieres af Region Midtjylland.

Byggeriet af p-huset ventes at gå i gang til marts. Går alt planmæssigt, vil det stå færdigt med udgangen af februar 2013. Til den tid vil p-huset være forbeholdt patienter og pårørende, og som udgangspunkt er der gratis parkering.


Yderligere oplysninger
Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland, 7841 0040 / 2146 9807
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 7844 1002 / 4031 3230
Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, 7844 1501 / 2172 6969


Illustrationer: Årstiderne Arkitekter
(klik for download. Kan benyttes mod kreditering i forbindelse med omtale af p-hus-byggeriet)

Illustration 1: Visualisering af p-huset i dagslys.
Illustration 2: Visualisering af p-huset i natbelysning.
Illustration 3: Situationsplan for p-hus - set ovenfra.
Illustration 4: Tegning af tilkørselsforhold set ovenfra.