Projektdirektør Jens Anton Dalgaard (t.v.)) og projektleder Jørgen Bak offentliggør indhentede tilbud på fagentrepriser til det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.

44 ud af 46 prækvalificerede bygge- og anlægsvirksomheder har afgivet tilbud på byggeriet. 

10-01-2013

Der var stort fremmøde af lokale bygge- og anlægsvirksomheder, da Regionshospitalet Viborg onsdag 9. januar afholdt licitation af nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade. I alt 46 virksomheder har opnået prækvalifikation til at afgive tilbud på byggeriet inden for ti forskellige fagentrepriser. Af disse har 44 fremsat tilbud om at byde på opgaven.

- Vi er meget tilfredse med den store interesse, der har været på at afgive tilbud på udbuddet af byggeriet fra de lokale virksomheder. På enkelte entrepriser lå tilbudsgiverne med stor spredning, men samlet set er resultatet af de indhentede tilbud ganske tilfredsstillende. Nu skal vi i gang med at studere de afgivne tilbud nærmere i fællesskab med vores rådgivere, siger projektdirektør Jens Anton Dalgaard.

Styregruppen bag byggeriet vil bedømme ansøgerne på en række forskellige kriterier som fx økonomisk og teknisk kapacitet, før den træffer endelig beslutning om, hvilke virksomheder der skal stå for de enkelte faser af byggeriet.

Den samlede investeringssum for det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade udgør 100 mio. kroner eksklusiv moms, og heraf forventes de ti nedenstående fagentrepriser at andrage ca. 70 mio. kroner:

Entreprise 01: Nedbrydning
(bl.a. miljøsanering og nedbrydning og fjernelse af eksisterende bygningsanlæg).

Entreprise 02: Råhus-murer
(bl.a. jord, kloak og pilotering, konstruktionsstål, smedearbejder, in situ-beton, beton- og letbetonelementer og murerarbejde).

Entreprise 03: Tømrer- og lukning
(bl.a. tømrer- og snedkerarbejde, inventar, gulvbelægning, lukning og tagdækning).

Entreprise 04: Maler 
(b.la. maler og rengøring).

Entreprise 05: Ventilation
( bl.a. kanaler, aggregater, armaturer og teknisk isolering).

Entreprise 06: VVS
(bl.a. indvendige afløb, vand & sanitet, varmeanlæg, sprinkleranlæg og teknisk isolering).

Entreprise 07: El
(bl.a. eltavler, stærkstrømsanlæg, belysningsanlæg og svagstrømsinstallationer).

Entreprise 08: Elevator 
(levering og montering af elevatorer).

Entreprise 09: Køkkenentreprise 
(bl.a. levering og montering af industrikøkkenudstyr som ovn, opvaskemaskine, komfur, emhætte, borde og hylder samt skabsinventar til et afdelingskøkken).

Entreprise 10: Anlægsgartner (bl.a. flisebelægninger,asfaltbelægninger, haveanlæg og ude-inventar).


Fakta om Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Moderniseringen og ombygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade, VCR, er en ud af flere byggefaser til modernisering og udbygning af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner, som Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond finansierer.

Det nuværende Vestdansk Center for Rygmarvsskade består af tre bygninger: Sydfløjen, mellembygningen og nordfløjen, som indeholder sengepladser, trænings- og behandlingsfaciliteter til 26 patienter med rygmarvsskade.

Disse bygninger skal renoveres og udvides for at kunne danne fysiske rammer omkring tidssvarende behandling og træning af patientgruppen. Den nye afdeling vil komme til at rumme 33 enkeltsengestuer samt to sengepladser i træningslejligheder til udslusnings-formål.

Efter modernisering og ombygning

- 35 sengepladser, alle enestuer med eget bad og toilet
- Nyt varmtvandsbassin
- Moderniserede træningsfaciliteter
- Rammer for høj specialiseret forskningsenhed
- Areal: 6.600 m2
- Pris: 101,1 mio. kroner
- Byggestart ultimo 2012, forventes afsluttet april 2014
- Bygherre: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
- Rådgivere: Arkitema Architects & Rådgivende Ingeniører Moe & Brødsgaard.