Det bliver et valg mellem to konsortier, henholdsvis C.F. Møller og Sweco/AART/Midtconsult/WSP, når regionspolitikerne i Midtjylland skal beslutte, hvem der skal tegne Hospitalsenhed Midts kommende akutcenter til godt en halv milliard på Regionshospitalet Viborg.

30-05-2012
Visualisering af akutcentret set i fugleperspektiv. Til venstre: Sweco/AART/Midtconsult/WSP UK Limited; til højre: C.F. Møller.

I alt seks konsortier havde præsenteret flotte forslag til byggeriet af et nyt, fuldt udbygget akutcenter, der efter planen bliver sat i gang i 2013 og står færdigt i 2016. Selve behandlingen af forslagene er foretaget af en dommerkomité, der ud over repræsentanter fra Region Midtjylland har haft eksterne fagdommere med arkitektur- og ingeniørfaglig baggrund.

- Jeg har hørt, at det har været en virkelig spændende proces, som dommerkomitéen har gennemført med de seks forslag, og alle konkurrencedeltagerne har ydet en stor indsats for at leve op til de mange krav, der stilles til et nyt, fuldt udbygget akutcenter. Nu går en ny konkurrence i gang med en række yderligere bearbejdninger af de to vinderprojekter, så de i endnu højere grad bringes i overensstemmelse med detaljerne i kravene til det nye akutcenter. Når disse forhandlingerne er afsluttet, kan Region Midtjylland udpege det vinderprojekt, som vil sikre optimale ydre og indre rammer for et stort akuthospital og de patienter, der kommer her på alle tider af døgnet, siger fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen.

To konsortier videre til slutspurten
Vinderforslagene er valgt efter en vurdering af blandt andet hospitalsfunktioner, fysiske rammer, arkitektur og økonomi. Nu går de to konsortier videre til slutspurten, hvor de skal vise, hvordan forslagene kan bearbejdes yderligere til at leve op til de krav, der er til akutcenteret. Dernæst vil konsortierne indgå i egentlige forhandlinger med regionen, hvor indhold og økonomi i projekterne afklares, inden et endeligt vinderforslag bliver udpeget til august. Når vinderen er kåret, vil udbuddet af selve byggeentrepriserne gå i gang.

Det ene konsortium består af Sweco Architects, arkitektfirmaet AART, Midtconsult og WSP UK Limited. Det andet konsortium ledes af totalrådgiver C.F. Møller og består desuden af KPF Arkitekter, ALECTIA og Viborg Ingeniørerne.

Det nye akutcenter i døgndrift
Akutcentret består af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traumemodtagelse, og det får en heliport på taget. Der bliver en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en større udvidelse til billeddiagnostik (røntgen og klinisk fysiologi) samt nye sengeafsnit med enestuer, der har eget bad og toilet.

Dertil kommer en ny hovedindgang med reception i en foyer. Der bygges også et auditorium til 200 personer samt butik og café til de mange patienter og besøgende.

Fakta om Regionshospitalet Viborgs byggefaser
Byggeriet af det nye akutcenter er en ud af flere byggefaser til modernisering og udbygning af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner, som Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond finansierer.

  • Tidsramme for hele byggeriet: 2011-2018
  • Areal: Udbygning: 29.100 m2. Ombygning og renovering af højhus, VCR mm.: 27.900 m2
  • Pris: 1,15 mia. kroner
  • Finansiering: Regeringens kvalitetsfond (60 %) og Region Midtjylland (40 %)
  • Der er nu bygget for 150 mio. kroner i Viborg. I 2010 byggede Hospitalsenhed Midt nyt børneambulatorium, hjertemedicinsk og lungemedicinsk sengeafsnit samt det nye Patologisk Institut, som blev indviet i oktober 2011.
  • 20. april 2012 tager Bent Hansen første spadestik til det nye p-hus med 672 pladser (18.700 m2). P-huset står færdigt i februar 2013.
  • Nyt akutcenter (22.000 m2). Udbudt i arkitektkonkurrence i 2011. Regionsrådsbeslutning august 2012. Herefter udbud af selve byggeentrepriserne i 2013.
  • Modernisering og udbygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (6.600 m2). Byggestart 2013, forventes afsluttet april 2014.
  • Modernisering af højhuset og behandlingsbygning, 2015-2018.


Overblik over de fire kommende faser i hospitalsbyggeriet i Viborg, som finansieres af Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond. VCR står for Vestdansk Center for Rygmarvsskade, beliggende ved Søndersø i Viborg.

Yderligere oplysninger
Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland, 7841 0040 / 2146 9807
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, 7844 1002 / 4031 3230
Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, 7844 1501 / 2172 6969

Supplerende oplysninger
Kommunikationsmedarbejder Simon Olling Rebsdorf, 7844 1121 / 5183 6012

Illustrationer
Nedenstående illustrationer kan frit benyttes af pressen mod kreditering.

Konsortiet Sweco/AART/Midtconsult/WSP UK Limited
1. Fugleperspektiv (foto: Sweco)
2. Set fra Gl. Århusvej (foto: Sweco)
3. Akutcentrets foyer (foto: Sweco)
4. Sengestue (foto: Sweco)

Konsortiet C.F. Møller m.fl.
1. Fugleperspektiv (foto: C.F. Møller)
2. Set fra Gl. Århusvej (foto: C.F. Møller)
3. Akutcentrets foyer (foto: C.F. Møller)
4. Sengestue (foto: C.F. Møller)