Visualisering af indgangsparti af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Fra prospekt af Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Arkitema K/S.

I løbet af de næste uger starter om- og udbygningen af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) på Regionshospitalet Viborg. De virksomheder som skal varetage opgaven, er nu fundet. Håndværkerne kommer fra alle dele af Region Midtjylland.

12-03-2013

Nedbrydningsfirmaet er fra Silkeborg, råhus- og murerfirmaet er fra Nørre Snede, tømrerfirmaet kommer fra Holstebro og maler-, VVS-, el- og ventilationsarbejde udføres af lokale virksomheder i og omkring Viborg. I februar starter om- og udbygningen af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), og de virksomheder som skal varetage opgaven, kommer fra alle dele af regionen.

- Det har været et stort og spændende arbejde, men nu har vi listen over entreprenører klar. I den forbindelse er jeg glad for at kunne konstatere, at vi har nået et af målene med at udbyde arbejdet i fagentreprise – nemlig at give de mindre og mellemstore firmaer en chance for at kunne byde på at få opgaver i forbindelse med det store hospitalsbyggeri til glæde for den lokale og regionale beskæftigelse, siger projektdirektør Jens Anton Dalgaard.

Byggeriet af Vestdansk Center for Rygmarvsskade indeholder 10 entrepriser. Håndværkerne, som skal bygge det nye VCR, er:

  • Entreprise 01, Nedbrydning: Kingo Karlsen A/S (Silkeborg)
  • Entreprise 02, Råhus-murer: EMR (Nr. Snede)
  • Entreprise 03, Tømrer- og lukning: Marius Sloth AS (Holstebro)
  • Entreprise 04, Maler: R2 Farver (Viborg)
  • Entreprise 05, Ventilation: Brøndum (Viborg)
  • Entreprise 06, VVS: Tonnys VVS A/S (Møldrup)
  • Entreprise 07, El: BE Installationer A/S (Viborg)
  • Entreprise 08, Elevator: H-Elevator ApS (Sabro)
  • Entreprise 09, Køkkenentreprise: Licitationsresultat følger senere
  • Entreprise 10, Anlægsgartner: Licitationsresultat følger senere

Forud for licitationsresultatet ligger et omfattende forløb med prækvalifikation, licitation og en udvælgelse af de økonomisk mest fordelagtige tilbud:

- Det er et ambitiøst og kompliceret byggeri, så det har været en udfordring for Projektafdelingen og vore rådgivere, Arkitema og Moe & Brødsgaard, at lave et udbudsmateriale, der imødekommer patienternes og personalets behov og ønsker til en højt specialiseret hospitalsfunktion samtidig med, at omkostningerne skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme. Licitationsresultatet viser, at denne del af opgaven er løst. Det bliver et godt og funktionelt hus, og omkostningerne ligger inden for den ramme, der er afsat som en del af det store kvalitetsfondsbyggeri i Viborg, siger projektdirektør Jens Anton Dalgaard.

44 forskellige virksomheder fremsatte tidligere i år tilbud om at byde på de i alt 10 forskellige fagentrepriser. Ansøgningsfristen udløb d. 9. januar 2013, og efterfølgende har styregruppen bag byggeriet bedømt ansøgerne på en række forskellige kriterier som fx økonomisk og teknisk kapacitet. I sidste uge traf styregruppen den endelige beslutning om, hvilke virksomheder der skal stå for de enkelte faser af byggeriet.

Den samlede investeringssum for det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade udgør 101 mio. kroner eksklusiv moms, og heraf andrager de 10 fagentrepriser ca. 70 mio. kroner. 

Nedbrydningen af de eksisterende bygninger, der udgør Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø, er i gang. Senere i februar rykker de første gravemaskiner ind på byggepladsen.

Fakta om Vestdansk Center for Rygmarvsskade

I løbet af de næste uger starter om- og udbygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), der ligger tæt ved Søndersø i Viborg. Afdelingen er en del af Regionshospitalet Viborg og varetager som den ene af kun to afdelinger i landet genoptræning af para- og tetraplegikere – det vil sige patienter, der er blevet lammet i ben eller arme på grund rygmarvsskader.

Moderniseringen og ombygningen af VCR er en ud af flere byggefaser til modernisering og udbygning af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,15 mia. kroner, som Region Midtjylland og regeringens kvalitetsfond finansierer.

Det nuværende Vestdansk Center for Rygmarvsskade består af tre bygninger: Sydfløjen, mellembygningen og nordfløjen, som indeholder sengepladser, trænings- og behandlingsfaciliteter til 26 patienter med rygmarvsskade.

Disse bygninger skal renoveres og udvides for at kunne danne fysiske rammer omkring tidssvarende behandling og træning af patientgruppen. Den nye afdeling vil komme til at rumme 33 enkeltsengestuer samt to sengepladser i træningslejligheder til udslusnings-formål. 

Efter modernisering og ombygning

- 35 sengepladser, alle enestuer med eget bad og toilet
- Nyt varmtvandsbassin
- Moderniserede træningsfaciliteter
- Rammer for højt specialiseret forskningsenhed- Areal: 6.600 m2
- Pris: 101,1 mio. kroner
- Byggestart primo 2013, forventes afsluttet april 2014
- Bygherre: Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
- Rådgivere: Arkitema Architects & Rådgivende Ingeniører Moe & Brødsgaard.