Input fra klinikerne har været med til at sikre en gennemtænkt indretning med fokus på patientens forløb, lød konklusionen, da Anæstesi- og Operationsafdelingen besøgte RH Viborgs byggepladsen.

27-06-2017

- Når patienten så er kommet, går I herud og siger "velkommen til, du må gerne følge med her"…

Projektleder Susanne Jensen slår ud med armene og går foran flokken af klinikere med sikkerhedssko, hjelm og refleksvest igennem det, der i løbet af det kommende års tid skal forvandles til RH Viborgs nye Dagkirurgi. Endnu er det de rå betongulve og manglende skillevægge, der præger billedet, men bevæbnet med tegninger og forklarende ord fra Projektafdelingens medarbejder, spirer billedet af de nye rammer frem.

- Det bliver rigtig godt, konstaterer en af de knap 20 medarbejdere fra Anæstesi- og Operationsafdelingen, mens han følger efter rundviseren.

Vores input er vigtige
For oversygeplejerske Leni Abrahamsen er turen på byggepladsen et tydeligt eksempel på, at klinikerne har fået sat et tydeligt fingeraftryk på byggeriet.

- Det kan vi jo se, når vi går rundt og hører om de overvejelser, der ligger til grund for indretningen. Så bliver det helt tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi er og har været skarpe på at tænke alt ind og få beskrevet patienternes forløb tydeligt, så vi får en indretning, der passer perfekt til det, vi skal fylde i rummene bagefter, vurderer Leni Abrahamsen.

I løbet af de seneste år har flere ledere og medarbejdere fra Anæstesi- og Operationsafdelingen deltaget i planlægningen af det nye akutcenter. Givet faglige input, sikret at arkitekternes streger matcher den kliniske hverdag og været med til at prioritere og skære fra, når der har været behov for det.

Bedre rammer om patienternes behandling
For Anæstesi- og Operationsafdelingen bliver noget af det nye et stort skræddersyet område til dagkirurgiske aktiviteter. Den nye dagkirurgi skal blandt andet imødekomme udviklingen mod flere og flere samme-dags-operationer, hvor patienterne bliver modtaget, opereret og udskrevet samme dag.

- Vi får en dagkirurgi, hvor hele patientens forløb kan gøres færdig i de samme rammer. Vi skal ikke have patienterne over til andre afdelinger eller have medarbejdere kaldt ind fra andre steder. Alt er samlet, så de fysiske rammer bedre kommer til at understøtte det princip, som man allerede i dag arbejder efter i dagkirurgien, forklarer overlæge Susanne Hylleberg, mens hun og kollegerne kigger nærmere på de nye rum på plan fem i det nye akutcenter.

Hun har de seneste år været klinisk brugerkoordinator og med til at sikre netop klinikernes fingeraftryk på byggeriet. Og oversygeplejerske Leni Abrahamsen lægger ikke skjul på, at det i perioder har været hårdt at skulle undvære dygtige medarbejdere, når de har skullet deltage i møder og workshops om byggeriet.

- Vi har nogle gange tænkt, at det var mange ressourcer, vi skulle trække ud af afdelingens hverdag for at deltage i arbejdet. Men når man så går rundt her og ser byggeriet nu er det jo helt tydeligt, at deres indsats har været vigtig. At man simpelthen ikke kan undvære deres input, og at vi SKAL prioritere at deltage i arbejdet, så vi sikrer, at resultatet bliver godt, konstaterer Leni Abrahamsen.