Betonbilerne ankom i en lind strøm til Regionshospitalet Viborg, da håndværkerne torsdag støbte første del af bundpladen til det nye akutcenter. I løbet af dagen blev omkring 850 kubikmeter beton hældt ud over det sirligt bundne net af armeringsjern. I praksis betød det, at 8-10 betonbiler dagen igennem kørte fast rutefart mellem hospitalet og betonværkerne i Rødkærsbro og Ikast.

- De mange biler på pladsen giver en god fornemmelse af, at vi er i gang med et stort byggeri – det største igangværende i Viborg. Det er fascinerende at opleve koordineringen på byggepladsen og se mængderne af beton, jern og byggemateriel på sådan en dag – og så er det selvfølgelig også en lidt af en mærkedag for os her på hospitalet. Bundpladen er jo første del af det ny nye akutcenter og et meget håndgribeligt billede på, at patienterne om et par år kan ankomme til et endnu mere moderne og effektivt akuthospital, siger projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen, som står for byggeriet.

Tilbygning på 24.000 kvadratmeter
Det nye akutcenter er en del af det omfattende kvalitetsfondsprojekt til i alt 1,15 milliarder kroner. Første del af byggeriet gik i gang i 2009, og frem mod 2019 bliver Regionshospitalet Viborg udvidet med i alt 32.000 kvadratmeter, ligesom omtrent 38.000 kvadratmeter af det eksisterende hospital bygges om.

Tilbygningen med 24.000 kvadratmeter nyt akutcenter er største delprojekt, og tilbygningen skal blandt andet indeholde ny hovedindgang, ny akutmodtagelse, nye ensengsstuer og nye operationsstuer.

Men i første omgang har håndværkerne altså travlt med at skabe fundamentet til det nye akutcenter. De seneste uger er omkring 250 tons armeringsjern blevet bundet sammen for at sikre et stærkt og stabilt fundament, og torsdag blev jernet så dækket af de mange læs beton. Rundt regnet hvert syvende minut ankom en ny betonbil til byggepladsen.

- Vi har nok bogstaveligt talt fyldt en del i gadebilledet i Viborg i dag, og jeg håber, at man får en fornemmelse af, at det er et pænt stort og flot byggeri, vi har gang i. Med udvidelsen vokser hospitalet til 120.000 kvadratmeter og får endnu bedre rammer om patienternes behandling, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Hensyn til omgivelserne
Byggeriet af det nye akutcenter sker umiddelbart uden for vinduerne af det eksisterende hospital, og projektfolkene gør sammen med håndværkerne, hvad de kan, for at byggeriet skal genere patienter, medarbejdere og omgivelser mindst muligt.

I forbindelse med torsdagens støbning blev eksempelvis benyttet vibreringsfri beton, som selv pakkede sig tæt omkring armeringsjernet. Dermed var det ikke nødvendigt at vibrere betonen med larmende maskiner efterfølgende.

- Vores udfordring er, at vi bygger til og om i et hospital i fuld drift. Det stiller krav til os om altid at finde de mest hensynsfulde arbejdsmetoder, så vi ikke påvirker hverdagen på hospitalet for meget. Omvendt betyder det også, at både patienter og medarbejdere kan følge byggeriet på tæt hold og få et unikt indblik i skabelsen af det nye hospital, siger Jeppe Juul Hansen.