Jeppe Juul Hansen bliver ny leder af Projektafdelingen på Hospitalsenhed Midt, der står for udbygningen af Regionshospitalet Viborg. Skiftet på projektchefposten sker, da Lillian Kristensen har valgt at blive fritaget for sine opgaver på kvalitetsfondsprojektet i Viborg.

13-05-15

Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har valgt at imødekomme Lillian Kristensens ønske. Lillian Kristensen (55) blev ansat i Projektafdelingen 1. november 2013 og har siden sommeren 2014 haft ansvaret for ledelsen af Projektafdelingen.

- Lillian har leveret en stor indsats gennem halvandet år. Hun har et medansvar for, at vores kvalitetsfondsprojekt med ud- og ombygning af Regionshospitalet Viborg har fulgt tidsplanen og levet op til de økonomiske krav. Vi er i dag nået til det punkt, hvor vi er på vej til at få støbt fundamentet til udbygningen af fremtidens akuthospital, forklarer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Lillian Kristensen har ønsket, at hun med sine byggetekniske kompetencer kan få mulighed for at varetage andre opgaver i Region Midtjylland.

Med virkning fra i dag har hospitalsledelsen valgt at konstituere den nuværende souschef i Projektafdelingen, Jeppe Juul Hansen (37), som leder af afdelingen, og han får dermed projektansvaret for kvalitetsfondsprojektet til i alt 1,15 milliarder kroner.

Jeppe Juul Hansen er uddannet cand.scient.adm. og har været ansat i Projektafdelingen siden afdelingens oprettelse i 2009, og han har et indgående kendskab til kvalitetsfondsprojektet og de nationale krav, der følger. Han har desuden efteruddannet sig inden for ledelse.

Frem til udgangen af maj 2015 vil Lillian Kristensen overdrage sine opgaver i Projektafdelingen.


Fakta om kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg

  • Nybygning: 32.000 m2 + 18.700 m2 p-hus
  • Ombygning: 38.000 m2
  • Tidsramme: 2009-2018
  • Budget: 1,15 mia. kr. bevilget af regeringens kvalitetsfond (60 %) og Region Midtjylland (40 %)
  • Indhold: Nyt akutcenter, nyt Patologisk Institut, nyt p-hus, ud- og ombygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade og ombygning af store dele af det eksisterende hospital
  • Læs mere på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk