Heibergs Allé langs Regionshospitalet Viborgs byggeplads er for tiden ved at blive forsynet med asfalt, skilte, autoværn og striber, så den kan genåbne for trafik 8. december.

Samtidig med, at Regionshospitalet Viborgs byggeplads går i vinterhi, genåbner Heibergs Allé mandag den 8. december midlertidigt for trafik i sydgående retning.

Det fortæller projektchef Lillian Kristensen fra Projektafdelingen, som står for kvalitetsfondsbyggerierne i Viborg.

- Vi ønsker, at vores byggeri skal være til så lidt gene som muligt for både patienter, medarbejdere og omgivelser, og vi er opmærksomme på, at lukningen af Heibergs Allé betyder en øget belastning på trafikken omkring hospitalet. Derfor finder vi det naturligt at genåbne Heibergs Allé vinteren over, når det nu er muligt, siger Lillian Kristensen.

Heibergs Allé har været lukket siden oktober sidste år, da Energi Viborg gik i gang med et større kloakarbejde. Siden rykkede hospitalet selv ind i området for at etablere byggeplads og gennemføre et omfattende jordarbejde forud for byggeriet af det nye akutcenter. Jordarbejdet er nu slut, og byggepladsen går i vinterhi frem til foråret. Og det giver altså nu mulighed for at genåbne Heibergs Allé midlertidigt, ind til byggeriet går i gang igen. I første omgang meldes Heibergs Allé derfor åben for trafik frem til midten af april 2015.

Byggepladsen har dog ædt sig et stykke ind i området, og det er derfor – af sikkerhedsmæssige og myndighedsmæssige årsager - ikke muligt at gøre vejen bred nok til to spor. Trafikken vil derfor være ensrettet i sydgående retning, hvilket i praksis betyder, at bilister ikke kan køre ind af Heibergs Alle fra Gl. Århusvej og Ll. Sct. Mikkels Gade men derimod kun ud fra hospitalets område. Fodgængere og cyklister vil dog kunne benytte vejen i begge retninger.
Der arbejdes i disse dage med at etablere autoværn, afstribning og skilte i området, så trafikken kan afvikles forsvarligt.

Når byggeriet efter sin vinterhi går i gang igen, vil det igen være nødvendigt at lukke Heibergs Allé for trafik.

 


Flere nyheder om hospitalsbyggeriet i Viborg >>