Glenn Ebdrup fra Rødkærsbro er en af de mange lærlinge, som nyder godt af Region Midtjyllands krav om lærlinge i hospitalsbyggerierne. Han er i øjeblikket i lære som struktør hos NCC, der bygger råhuset til det nye akutcenter ved Regionshospitalet Viborg. 

På byggepladsen ved Regionshospitalet Viborg er lærlinge en fast del af hverdagen. Det er en måde at sikre faglærte håndværkere til fremtiden og leve op til det sociale ansvar, mener hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

26-02-2016

Fremtidens akuthospital i Viborg kommer ikke kun fremtidens patienter til gavn. Mens byggeriet af det nye akutcenter og ombygningen af det eksisterende hospital står på, bidrager byggeriet nemlig også til uddannelse af lærlinge inden for håndværksfagene.
I 2015 udgjorde lærlinge således otte procent af det samlede antal håndværkere på hospitalets byggeplads. Dermed lever hospitalet godt og vel op til Region Midtjyllands målsætning om tre-seks procent lærlinge i hospitalsbyggerierne.

- På det stade, vores akutcenter er nu, kan vi kun være tilfredse med andelen af lærlinge. Som byggeriet skrider frem, vil der komme flere lærlinge på byggepladsen. Det er vi i løbende dialog med entreprenørerne om at sikre, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen fra Hospitalsenhed Midt.

Han tilføjer, at lærlingeandelen nåede helt op omkring 20 procent, da hospitalsenheden for et par år siden renoverede Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg som et led i det igangværende og omfattende kvalitetsfondsbyggeri.

Sikrer fremtiden
Siden 2011 har Region Midtjylland stillet krav til entreprenører og underentreprenører om, at de skal have tre-seks procent lærlinge og praktikanter på regionens store byggepladser. Og i Viborg har man valgt at skærpe kravet til mindst seks procent lærlinge i forbindelse med ud- og ombygningen af hospitalet. Det har givet mere fokus på at inddrage lærlinge.

- Som bygherre for et stort byggeri ligger det os meget på sinde at være med til at uddanne fremtidens håndværkere. Vi får jo også brug for dygtige murere, struktører og elektrikere om 5, 10 og 15 år, siger Lars Dahl Pedersen. 

Om det nye byggeri ved Regionshospitalet Viborg

 

  • Regionshospitalet Viborg udvider og bygger om for 1,164 milliarder kroner.
  • Hospitalet udvides med i alt 32.000 m2, mens 31.000 m2 af det eksisterende hospital bygges om.
  • Byggeriet indebærer blandt andet tilbygning af 24.000 kvadratmeter nyt akutcenter og ombygning af store dele af det eksisterende hospital, ligesom der allerede er bygget nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nyt p-hus og nyt patologisk institut.
  • I 2020 vil borgerne i Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner have et fremtidens akuthospital i Viborg.
  • Hospitalsbyggerierne i Viborg, Gødstrup og Skejby er finansieret af staten og Region Midtjylland.
  • Læs mere på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.