Visualisering af Viborg Kommunes planlagte banevej, som skal løbe tæt forbi Regionshospitalet Viborg.

Regionshospitalet Viborg arbejdet tæt sammen med Viborg Kommun for at få hospitalsbyggeri og vejanlæg til at gå op i en højere enhed.

11-06-2015

Mens håndværkerne på Regionshospitalet Viborgs byggeplads har travlt med at binde armeringsjern og skabe fundamentet til fremtidens akuthospital, knokler medarbejdere i Viborg Kommune med planlægningen af en ny vej til Viborgs midtby. Selv om der er tale om to store, selvstændige byggeprojekter, giver det god mening at tænke projekterne sammen, fortæller projektchef Jeppe Juul Hansen fra Projektafdelingen på Regionshospitalet Viborg.

- Hospitalets nye hovedindgang får front mod den nye vej, og samtidig vil vejen gøre det langt lettere for både patienter og medarbejdere at komme til og fra hospitalet. Derfor er det helt naturligt, at vi under hele byggeriet har et tæt samarbejde med Viborg Kommune, så vi får de to projekter til at spille godt sammen, siger Jeppe Juul Hansen.

Han og den øvrige Projektafdeling mødes derfor løbende med kommunens repræsentanter for at høre, om vejprojektets udvikling og diskutere mulighederne for at få de to projekter godt forbundet.

Slut med forstoppede rundkørsler
Den nye vej – Banevejen – er en del af kommunens storstilede projekt ”Viborg Baneby”, som skal skabe en helt ny bydel umiddelbart syd for jernbanen.

Vejen skal løbe langs den nuværende jernbane - fra Gl. Århusvej og ind til Banegårds Allé – og altså forbi Regionshospitalet Viborgs kommende tilbygning og den pt lukkede Heibergs Allé. Vejen bliver dermed naturlig tilkørsel for medarbejdere og patienter, som kommer fra eksempelvis Silkeborg og Aarhus. De slipper dermed for en tur ind i Viborgs trange bymidte, når de har ærinde på hospitalet.

- Det vil gøre en kæmpe forskel – især for de mange medarbejdere, som i dag oplever at holde i kø på vej ud fra vores nye p-hus efter fyraften. Med den nye vej vil presset på midtbyens rundkørsler blive lettet markant, vurderer projektchef Jeppe Juul Hansen.

Visualisering af den nye banevej, som skal ligge, hvor det inderste jernbanespor i dag ligger.


Parallelt forløb
Og netop trafikken til og fra hospitalet er en væsentlig del af årsagen til, at kommunen nu anlægger den nye vej, fremgår det af lokalplanen for området:

”Banevejen skal aflaste tværforbindelsen Banegårds Allé, Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej samt sikre en god trafikbetjening af Regionshospitalet”, skriver kommunen blandt andet i lokalplanen.

Vejen sikrer også bedre tilkørsel til hospitalets p-hus fra Indre Ringvej, ligesom Banevejen giver ambulancer bedre mulighed for at komme hurtigt frem til hospitalet.

Også tidsmæssigt hænger de to projekter godt sammen. Udvidelsen af Regionshospitalet Viborg er som bekendt i fuld gang og ventes færdigt i sidste halvdel af 2017. Anlæggelsen af den nye banevej ventes at ske i 2016/2017.

- Så selv om trafikken omkring hospitalet i dag giver visse udfordringer og anledning til frustrationer, så er der altså udsigt til, at det bliver rigtig godt, når vi er færdige, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Se flere tegninger af den nye banevej i Viborg Kommunes præsentation her – eller læs mere på kommunens hjemmeside om projektet her.