De store kraner skal blandt andet hejse armeringsjern ind på byggepladsen i forbindelse med støbningen af fundamentet til det nye akutcenter. 

Et par gule kraner har rejst sig på Regionshospitalet Viborgs byggeplads, hvor de i løbet af de kommende måneder skal hjælpe med at fragte armeringsjern og andet materiale ind på byggepladsen.

21-05-2015

Kranerne er samtidig et tydeligt tegn på, at byggeriet af fremtidens akuthospital nu er godt i gang, pointerer Jeppe Juul Hansen, der netop er blevet konstitueret som projektchef for kvalitetsfondsbyggeriet i Viborg.

- Byggeriet af det nye akutcenter har jo været i gang i lang tid – både planlægningsmæssigt og med forskellige forberedende arbejder på byggepladsen. Men det er dejligt, at vi nu er nået til de høje kraner og summende aktivitet på byggepladsen. Så bliver det for alvor tydeligt for enhver, at vi har gang i et stort projekt – både når man kigger ud fra hospitalets vinduer, og når man færdes i byen og kan se kranerne svinge omkring, siger Jeppe Juul Hansen.

De store kraner skal bruges, når fundamentet til det nye akutcenter hen over sommeren skal støbes. I løbet af de kommende uger og måneder vil der på byggepladsen blive bundet massevis af armeringsjern og støbt bundplade og rejst elementer til en kælder i to niveauer. Funderingsarbejdet ventes at strække sig frem til efteråret, hvor byggeriet af råhuset
– altså bygningens skelet – forventes at gå i gang.

Projektchef Jeppe Juul Hansen glæder sig til at se byggepladsen summe af aktivitet de kommende måneder.

Værste gener overstået for denne gang
I løbet af de kommende uger skal der samtidig sættes en såkaldt sekantvæg langs det eksisterende hospital. Sekantvæggen skal sikre stabiliteten af det eksisterende hospital, men i modsætning til den netop opsatte spuns (de lodrette jernplader) på pladsen, bliver sekantvæggen boret ned, og arbejdet forventes derfor ikke at give samme gener som spunsningen.

- I det hele taget er det vores forventning, at vi nu er ovre de værste byggegener i denne omgang. Det arbejde, som skal foregå de kommende måneder vil selvfølgelig kunne ses og i perioder også høres og mærkes, men vi forventer ikke, at det vil ryste og vibrere på hospitalet i nær samme omfang som under spunsningen, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.

Samtidig med opstarten af funderingsarbejdet vil der blive asfalteret og gjort klar til håndværkerparkering og skurby på den modsatte side af Gl. Århusvej/Ll. Sct. Mikkels Gade, ligesom der arbejdes med grundvandssænkning, så man kan holde byggepladsen tør selv på de dybeste steder. På planlægningsdelen er der desuden netop blevet afholdt informationsmøder med interesserede entreprenører, som inden længe vil afgive deres bud på ni aktuelle entrepriser i forbindelse med byggeriet af det nye akutcenter.