Akutcenter Viborg som det ventes at se ud i 2017. Visualisering: Projektgruppen Viborg.

I forbindelse med byggeriet af nyt akutcenter på Regionshospitalet Viborg afholdes prækvalifikation for to af de indledende entrepriser. Det drejer sig om henholdsvis byggepladsdrift og funderingsentreprisen.

Funderingsentreprisen består i hovedtræk af fundamenter (cirka 5.000 m² bundplade udført med beton insitu) og tilhørende jordarbejde samt indstøbningsdele vedrørende afløb/kloak og trækrør for el/vvs, samt afløb i jord (kloak - dybereliggende hovedledninger). Derforuden indeholder entreprisen projektering, levering og montering af spunsvægge for indramning af byggegrube mod eksisterende bygning og veje.
Læs mere om funderingsentreprisen her. (link til pdf)

Byggepladsentreprisen indeholdende arbejder som: Etablering og drift af byggeplads,
logistik, velfærdsforanstaltninger, adgangskontrol, overvågning, hegn, kran, hejs, tekniske hjælpemidler, renovation, oprydning og vinterforanstaltninger samt interimslukninger.
Byggepladsdrift vil fortrinsvis være på de udendørs byggepladser, men der vil også være områder indvendig i eksisterende hospital og i nybygningen, der indgår under entreprisen. Herunder generel oprydning, rengøring og slutrengøring.
Læs mere om byggepladsdriften her. (link til pdf)

Begge entrepriser forventes opstartet midt i maj 2015.

Der afholdes

Orienteringsmøde
torsdag den 18. december klokken 10.00
i mødelokale 881, Toldbodgade 12, 8. etage.

På mødet vil deltagerne få generel information om projektet generelt og om de to konkrete entrepriser.

Tilmelding til informationsmødet skal ske til projektsekretær Charlotte Friis på mail Charlotte.Friis@midt.rm.dk senest den 16. december. Ved tilmelding bedes du oplyse navn, firmanavn og deltagerantal. Tilmelding bekræftes via mail.

 

Vi bygger fremtidens akuthospital i Viborg
Regionshospitalet Viborg udvider og bygger om for mere end en milliard kroner. I 2018/2019 har borgerne i Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner et fremtidens akuthospital i Viborg. Akuthospitalet får effektive rammer for patientens behandling – både når det handler om de akutte tilfælde og de planlagte besøg. Hospitalet indrettes med fokus på samarbejde – med det overordnede formål at behandle patienterne hurtigere.
Læs mere om projektet på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.


Flere nyheder om hospitalsbyggeriet i Viborg >>