Klinisk projektleder Uffe Madsen skal guide medarbejderne på Regionshospitalet Viborg godt igennem de kommende års mange flytninger og rokader, så patienterne mærker mindst muligt til følgevirkningerne af om- og udbygningen af hospitalet.

29-01-2015

- Min opgave bliver tage kollegerne i hånden og guide dem trygt gennem flytningerne.

Sådan beskriver Uffe Madsen selv den opgave, han ved årsskiftet tog imod. Som nyudnævnt klinisk projektleder bliver hans opgave at sikre overblikket over de mange flytninger, som RH Viborg de kommende år skal igennem i forbindelse med byggeriet af fremtidens akuthospital i Viborg.

Frem mod 2019 bliver der bygget til og om på hospitalet, så næsten alle afdelinger i løbet af byggeperioden vil blive berørt af flytninger og rokader.

- For mange vil det være første gang, de flytter, og en opgave, som skal klares ved siden af den daglige drift. Derfor bliver min opgave at hjælpe dem godt igennem alle de praktiske opgaver og spørgsmål, så de kan holde fokus på patienterne og de primære opgave, fortæller Uffe Madsen, som er ansat i Servicecentret og får et tæt samarbejde med byggefolkene i Projektafdelingen.

I første omgang har han for længst banket på hos Kvindeafdelingen og er nu i fuld gang med at planlægge flytningen af afsnit Y07 til Patienthotellet og akut svangre ambulatoriet til Fødegangen i begyndelsen af marts.

I løbet af året vil også Økonomi- og Planafdelingen og Karkirurgisk Ambulatorium skulle flyttes. Og derefter følger så flytningen af en lang række afdelinger, efterhånden som nybyggeri og ombygning skrider frem. Sidste flyttekasse ventes at blive pakket ud i 2019, når den omfattende udvidelse og ombygning af hospitalet er færdig.

Flere nyheder om hospitalsbyggeriet i Viborg >>