Indledende ombygning 
Ombygning og udbygning af Regionshospitalet Viborg gennemføres i et antal faser, og de første faser er allerede afsluttede. Det er de faser, der i masterplanen betegnes som fase 0.1 og fase 0.2. Dem kan du læse om her.

Ny akutafdeling i 2009
I 2009 blev Akutafdeling A24 etableret på 4. etage i nyrenoverede lyse faciliteter med flere modtagestuer og venteområder. På afdelingen modtages patienter døgnet rundt og formålet er at sikre den akutte patient pleje og behandling af høj faglig kvalitet på kort tid.

Afdelingen har et stort patientindtag, hvor den akutte patient modtages, triageres, observeres og behandlingsplan iværksættes. Hvor det vurderes nødvendigt overflyttes patienten til relevant sengeafdeling, medmindre patienten færdigbehandles og udskrives til eget hjem, kommunens akut team eller ambulant opfølgning indenfor et døgn.

Tre snoreklip i 2010
I oktober 2010 klippede regionsrådsformand Bent Hansen snore til tre nyindflyttede afsnit, da lungemedicinsk sengeafsnit (M13-2), hjertemedicinsk sengeafsnit (M27) og børneambulatorium (B26) officielt blev indviet på regionshospitalet Viborg tirsdag den 26. oktober.
Den første fase (0.1) af kvalitetsfondsbyggerierne har i alt beløbet sig til 80 mio. kroner. 

Kontakt os

Projektafdelingen 
Regionshospitalet Viborg
Toldbodgade 12, 8. sal
8800 Viborg

 7844 1500


Kl. 08.00-15.30 man-tors og fredag til 15.00

Mail