Hospitalet vil gennemføre en gennemgribende ombygning og modernisering af højhuset og behandlingsbygningen. 

De planlagte ombygninger er nødvendige ud fra logistiske og driftsmæssige hensyn og skal samtidig sikre en god sammenhæng mellem nyt og eksisterende på Regionshospitalet Viborg.

Generelt har hospitalet planer om en opgradering af alle sengeområder, som er placeret i det eksisterende højhus fra 1987. Planen for byggeriet lægger således op til, at Regionshospitalet Viborg i 2018 vil have i alt 364 senge - af dem vil 238 være ensengsstuer.

I dag er der på en typisk etage plads til omkring 54 senge. Med en opgradering til dagens standard vil en typisk sengeetage kunne ombygges, så den består af 36 enkeltsengsstuer med tilhørende bad og toilet.

I alt 22.500 kvm af hospitalet ventes ombygget og moderniseret i større eller mindre grad. Planlægningen og projekteringen af ombygningen foregår sideløbende med byggeriet af Akutcenter Viborg. Selve ombygningen ventes endelig færdig i 2020.

Kontakt os

Projektafdelingen 
Regionshospitalet Viborg
Toldbodgade 12, 8. sal
8800 Viborg

 7844 1500


Kl. 08.00-15.30 man-tors og fredag til 15.00

Mail

Se videopræsentation af de nye sengestuer på hospitalet i Viborg

Forud for nybyggeri og ombygning af de mange sengestuer har hospitalet gennemført en prøveombygning af i alt fire sengestuer på lungemedicinsk sengeafsnit. 

Læs mere om hospitalets nye sengestuer her.