Byggeriet fremtidssikrer hospitalet i Viborg, lød budskabet fra regionsrådsformand Bent Hansen.

Regionsrådsformand Bent Hansen tog onsdag formiddag første spadestik til fremtidens hospital i Viborg, da han gravede for til hospitalets nye akutcenter. Spadestikket markerer samtidig starten på en omfattende ombygning af det eksisterende hospital.

28-05-2014

Hent pressemeddelelsen som pdf her.

- Med byggeriet af det nye akutcenter fremtidssikrer vi Regionshospitalet Viborg og skaber gode, moderne rammer til patienterne. Her får vi de mest moderne operationsstuer og de mest moderne undersøgelsesrum.

Sådan lød budskabet fra regionsrådsformand Bent Hansen, da han torsdag formiddag tog første spadestik til hospitalets tilbygning på 24.000 kvadratmeter.

Akutcenter Viborg er største delprojekt i det omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 milliarder kroner på hospitalet i Viborg og vil blandt andet rumme ny akutafdeling med skadestue, ligesom der bliver plads til vagtlæge, operationsstuer, sengeafsnit med enestuer, ambulatorier og ny hovedindgang. Tilbygningen skal stå færdig i begyndelsen af 2017, mens den sideløbende ombygning af store dele af hospitalet strækker sig yderligere to år derefter.

- I løbet af de kommende år vil omkring 70.000 kvadratmeter blive bygget til eller bygget om på hospitalet. Viborg har ikke set et større byggeri, fastslog Bent Hansen, før han stak spaden i jorden og gravede for til fremtidens akuthospital i Viborg.

Med det omfattende projekt bygger Regionshospitalet Viborg bogstaveligt talt videre på et fundament af 125 års erfaringer med hospital i Viborg. Og når det samlede byggeri står færdigt i begyndelsen af 2019, vil hospitalet råde over 120.000 kvadratmeter.

I første omgang går entreprenørfirmaet Gustav H. Christensen A/S fra Herning nu i gang med jordarbejdet på byggepladsen. I den forbindelse skal omkring 80.000 tons jord fjernes fra grunden, som samtidig skal renses for forureningen fra det tidligere gasværk, så det nye hospital kan bygges på ren jord. Jordarbejdet ventes at vare frem til efteråret 2014.

Se flere billeder fra første spadestik her.

Fakta om det nye akutcenter

  • Frem mod 2017 bygges Regionshospitalet Viborg ud med et 24.000 m2 stort akutcenter 
  • Akutcentret indeholder bl.a. ny akutafdeling med skadestue, faciliteter til vagtlæger, operationsstuer, sengeafsnit og ny hovedindgang 
  • Det nye akutcenter (inkl. ombygningen af og sammenbygningen med knap 6900 m2 af det eksisterende hospital) beløber sig til knap 590 mio. kr. 
  • Totalrådgiver: Projektgruppen Viborg (Sweco Architects, AART Arkitekter, Midtconsult og WSP UK) 
  • Bygherrerådgiver: Arkitema og Moe 
  • Det nye akutcenter er en del af hospitalets omfattende kvalitetsfondsbyggeri til i alt 1,15 mia. kr. 
  • Det samlede projektet indeholder ud over tilbygningen også nyt Patologisk Institut, nyt p-hus, ud- og ombygning af Vestdansk Center for Rygmarvsskade og ombygningen af i alt 38.000 m2 af det eksisterende hospital 
  • Pengene er bevilget af Region Midtjylland (40%) og regeringens kvalitetsfond (60%) 
  • Læs mere på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk  

 
Se Tv Midt-Vests indslag fra arrangementet her: