Første del af det omfattende kvalitetsfondsbyggeri i Viborg blev gennemført i 2009 og 2010. De første faser går under den samlede betegnelse Fase 0, men dækker over 4 forskellige byggeprojekter.

Ny akutafdeling i 2009
I 2009 rykkede Akutafdeling A24 - i dag Akutafsnit 2 - ind i nyrenoverede og moderniserede lokaler på hospitalets plan 4. Her fik afdelingen lyse rammer med flere sengestuer, venteområder og kontorer.

Rammerne har fra starten været tænkt som midlertidige rammer, inden afsnittet i 2019 rykker ud i det nye akutcenter. Til gengæld betyder de nye rammer, at medarbejderne allerede fra 2009 kunne komme i gang med at arbejde efter det nye akutkoncept.   

Nyt børneambulatorium
I 2010 indviede vi et nyt børneambulatorium (B26) - i dag Børn og Unge Klinik - på hospitalets plan 6. Med byggeriet fik ambulatoriet 1300 nye kvadratmeter med undersøgelseslokaler, venterum og kontorer.

Nyt hjertemedicinsk sengeafsnit
Samme år tog vi også et helt nyt hjertemedicinsk sengeafsnit i brug. Afsnittet blev bygget på plan 7, hvor hjertemedicinerne fik godt 1400 kvadratmeter med nye sengestuer, fællesarealer og kontorer. 

Nyt lungemedicinsk sengeafsnit
Samtidig med at hjertemedicinerne flyttede i nye lokaler, blev der bygget om i deres hidtidige sengeafsnit på plan 13. Efter ombygningen rykkede det lungemedicinske sengeafsnit ind på etagen i forbindelse med, 

Den første fase af kvalitetsfondsbyggerierne har i alt beløbet sig til 80 mio. kroner.