Sideløbende med udvidelsen af Regionshospitalet Viborg vil der også blive bygget om og moderniseret på det eksisterende hospital. Det sker for at skabe god overgang mellem nyt og eksisterende og sikre sammenhæng i hospitalets logistik og daglige drift.

Ombygningen sker i det eksisterende højhus fra 1987, hvor vi i dag har såvel sengeafsnit som ambulatorier og operationsfaciliteter.

I alt godt 13.000 kvadratmeter ventes at blive bygget om i større eller mindre grad for at skabe moderne, imødekommende lokaler, som matcher nutidens krav om effektiv behandling og fleksibel indretning.

Dele af ombygningen er allerede gennemført. Eksempelvis er der bygget nye rammer til fysio- og ergoterapien, ligesom dele af sengeafsnit er bygget om. Samtidig bygges dele af hospitalet om i forbindelse med sammenbygningen med det nye akutcenter.

Den resterende ombygning forventes at gå i gang, når akutcentret er færdigt i 2019, og vil strække sig frem til 2023.

Kontakt os

Byggeri og Projekt

Toldbodgade 12M, etage 8
8800 Viborg
Send mail

Tlf. 7844 1500

Kl. 08.00-15.30 man-tors og fredag til 15.00

Projektchef
Jeppe Juul Hansen
tlf. 7844 1501
Send mail

Øvrige medarbejdere i projektafdelingen