25. oktober 2011 blev et nyt patologisk institut (Patologi) indviet på Pakhusvej ved Regionshospitalet Viborg. Instituttet blev bygget som fase 0.2 i kvalitetsfondsprojektet i Viborg og består af 2000 kvadratmeter til en samlet pris på 38 millioner kroner. 

De nye bygninger er skræddersyet til netop Patologi med fokus på hensigtsmæssig indretning og effektive arbejdsgange. Instituttet består af en laboratorieetage øverst og en kontoretage med konferencelokaler nederst. Bygningerne ligger i direkte forbindelse med kapel og obduktionslokaler.

I forbindelse med indflytningen i de nye rammer forlod Patologi samtidig de hidtidige rammer på Regionshospitalet Skive.

Om Patologisk Institut
Patologi foretager undersøgelse af vævsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi) direkte og i mikroskop for at afgøre, om vævet er normalt eller sygt – og hvilken sygdom, der i givet fald er tale om. Undersøgelserne hjælper hospitalets afdelinger og de praktiserende læger til at finde den bedste behandling til patienten.

Instituttet foretager også undersøgelser af vævsprøver i forbindelse med forebyggende folkeundersøgelse mod brystkræft og tarmkræft, ligesom instituttet også udfører obduktioner.
Besøg Patologis hjemmeside

Besøg Patologisk Instituts hjemmeside